Προκήρυξη δωρεάν συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αειφόρος Τουρισμός στην ΕΕ" του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet