Υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αιτήσεις έως 29/12/2014