Προκήρυξη επιχορήγησης 14 θέσεων πρακτικής άσκησης στο Λουξεμβούργο, Ίδρυμα Μποδοσάκη