Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης Μεταπτυχιακών φοιτητών-Ερευνητών - Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού "Νίκου και Λύντια Τρίχα"