Προκήρυξη Επιχορήγησης 2 θέσεων Πρακτικής Άσκησης στη Γαλλία, Ίδρυμα Μποδοσάκη (προθεσμία υποβολής: 28/9/2014)