Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της" ακαδ.έτους 2014-2015, Πανεπιστήμιο Πατρών