Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, Ακαδημία Αθηνών