Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Ιστορικής Γλωσσολογίας -Ιστορικής Λεξικογραφίας -Διαλεκτολογίας από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, Ακαδημία Αθηνών