Ανακοίνωση Έναρξης της 2ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Translational Research in Molecular Biology and Genetics" 2014-2015, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης