Προκήρυξη Επιχορήγησης 2 θέσεων Πρακτικής Άσκησης στη Γαλλία, Ίδρυμα Μποδοσάκη