Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση 1 υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στον κλάδο της Φιλοσοφίας, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως