Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές 2014-2015, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση