Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ»