Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης "Εφαρμογές Παιδαγωγικής και Διδακτικής σε παιδιά με κινητικές αναπηρίες - θέμα πολλαπλών ειδικοτήτων"