Υποτροφίες του Διεθνούς Ιδρύματος Matsumae σε Έλληνες υπηκόους 2015