Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 από τα έσοδα του κληρ/τος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"