Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης δεκαεννέα (19) υποτρόφων εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2012–2013 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ"