Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας ακαδ.έτους 2014-2015