Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών-ερευνητών - Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού