Προκήρυξη επιχορήγησης 1 θέσης πρακτικής άσκησης στην Ολλανδία