Υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα τη μελέτη της Ύστερης Αρχαιότητας Στην Κύπρο