Εκπόνηση διδακτορικού στο Università Politecnica delle Marche - Ιταλία