Το ΙΚΥ προκηρύσσει στον τομέα της Ψυχιατρικής 8 υποτροφίες στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2013-14