Προκήρυξη επιχορήγησης 10 θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην Γερμανία - Ίδρυμα Μποδοσάκη