Ερευνητική υποτροφία σε Λέκτορα ή Επίκουρο Καθηγητή του Παν. Πατρών