Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright στο πλαίσιο του Προγράμματος Fulbright-Schuman για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υποτροφίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Πρόγραμμα Διαμονής