Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελληνική MBA-Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξ αποστάσεως-on line) (νέο Τμήμα Ιούνιος 2013)