Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright στο πλαίσιο του Προγράμματος Fulbright-Schuman για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υποτροφίες για στελέχη στη Διεθνή Εκπαίδευση