Προκήρυξη υποτροφίας από το Ίδρυμα ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ ακαδ.έτους 2013-2014