Προκήρυξη επιλογής τεσσάρων (04) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2011-2012 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"