Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χημική Μηχανική Texas A&M University at Qatar ακαδ.έτους 2013-2014