Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του έργου: «Παραγωγή εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέους με θέμα τον Εθελοντισμό»