Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα "Διπλωματία και Διεθνείς Σχέσεις" της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας