Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απονομή υποτροφίας με αντικείμενο: "Μελέτη προτύπων ιατρικής φυσικής με την εφαρμογή αριθμητικών μεθόδων"