Υποτροφίες για συνεργασία σε ερευνητικό έργο με τίτλο: "ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"