Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης Μεταπτυχιακών φοιτητών-Ερευνητών ακαδ.έτους 2013-2014 - Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού "Νίκου και Λύντια Τρίχα"