Δράση Τμήματος Φιλολογίας: Πρόσληψη της Αρχαίας Ελλάδας