Εκδήλωση ΟΑΕΔ & EURES για αποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών