Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελληνική MBA-Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Εξ αποστάσεως-on line)