Δελτίο τύπου για εργοδοτικούς φορείς στην Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων Τμήματος Φιλολογίας