Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Σλοβακίας σε Έλληνες για σπουδές και έρευνα στη Σλοβακία κατά το ακαδ.έτος 2012-2013