Ημερίδα με θέμα «Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013: Καινοτόμες δράσεις στο Γ.Π.Α. - Ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξη υποδομών, εκπαίδευση και απασχόληση του ανθρωπίνου κεφαλαίου»