Υποτροφία για συνεργασία σε ερευνητικό έργο "Χρήση φωτοκαταλυτικών μεθόδων για περιβαλλοντικές εφαρμογές"