Ημερίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Παν.Πατρών με θέμα «ΑμεΑ και η ένταξή τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας»