Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας για την κινητικότητα φοιτητών και νέων επαγγελματιών - Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων