Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης "Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στη Σουηδία. Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο της Uppsala"