Ημερίδα για επιστημονικές δημοσιεύσεις "Publishing Scientific Research"