Ημερίδα ΜΕΤ: «Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών Νέες υπηρεσίες»