Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η στις «Συναντήσεις Καριέρας – Γνωριμία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ», Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, ισόγειος χώρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)