1 θέση εργασίας για Μηχανολόγο από την εταιρεία ΝΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ